Na ruim 20 jaar beschik ik als strategisch communicatieadviseur en erkend coach over een brede ervaring in heel uiteenlopende organisaties en situaties.

Met enthousiasme en betrokkenheid vervul ik de rol van interim-manager, projectleider, sparringpartner of oplossingsgerichte coach.

Ik ben betrokken geweest bij organisatieveranderingen, strategische planvorming, positionering, stakeholdermanagment en grote complexe in-externe communicatieprogramma's.

Daarnaast combineer ik mijn communicatie expertise, en rijke bagage van praktische instrumenten met vaardigheden op het gebied van persoonlijke coaching. Zo haal ik het beste uit uw organisatie en uw mensen naar boven.

Sinds 2009 maak ik als strategisch communicatieadviiseur deel uit van de Communicatiepool voor de Rijksoverheid.

Zie linkedIn.