Na ruim 25 jaar beschik ik als strategisch communicatieadviseur en erkend coach over een brede ervaring in heel uiteenlopende organisaties en situaties.

Met enthousiasme en betrokkenheid vervul ik de rol van interim-manager, projectleider, sparringpartner of oplossingsgerichte vakcoach. Interim en coaching doe ik als aparte discipline,  maar ik ben ook steeds vaker meewerkend coach en mentor in interim opdrachten.

Ik ben betrokken geweest bij organisatieveranderingen, strategische planvorming, positionering, stakeholdermanagement en grote complexe in-externe communicatieprogramma's.

Daarnaast combineer ik mijn communicatie expertise, en rijke bagage van praktische instrumenten met vaardigheden op het gebied van persoonlijke coaching. Zo haal ik het beste uit uw organisatie en uw mensen naar boven.

Sinds 2009 heb ik ervaring als strategisch communicatieadviseur bij de Communicatiepool voor de Rijksoverheid.

Zie linkedIn.